არყის გამოხდა და ჩურჩხელის ამოვლება

ტრადიციული "ზაოდობა", რასაც თან ახლავს ქართული პურის ცხობა და ჩურჩხელის ამოვლება.