ქორწილების და სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა

ეს მომსახურება მოიცავს როგორც სარესტორნო მომსახურებას საუკეთესო მენიუს ფარგლებში, ასევე სხვა დამატებით მომსახურებებს, როგორიცაა ღონისძიების სტუმრების ტრანსპორტირება,დარბაზის გაფორმება,სადღესასწაულო ტორტის შეკვეთა და სტუმრების ჯგუფის სასტუმროში განთავსება შეღავათიან ფასად.